Finalització d'habitatges al carrer Aragó 334 de Barcelona

Lliurament d'habitatges d'alt standing construïdes mitjançant remunta de dues plantes en l'edifici situat al carrer Aragó 334, Realitzada amb estructura metàl·lica i forjats de xapa col·laborant. Obra executada amb acabats d'alta qualitat mantenint l'estètica de la façana, balustres, baranes exteriors, com l'original, conservant la tipologia de les edificacions de l'Eixample de la ciutat de Barcelona.

L'Edifici manté la imatge arquitectònica de l'Eixample Barcelonès del segle XIX però alberga en el seu interior habitatges exclusius amb un disseny i decoració moderns.

  • Facebook
  • Google Plus
  • Linkedin