Paviments pigmentats de color

En col·laboració amb l'empresa COMERCIAL COLL VILA s'ha executat els paviments pigmentats de color amb material FORMIRAPID per a la pigmentació del formigó i armat amb fibres de vidre per a l'espai públic PLAÇA DE COTONIFICI a Badalona.Paviments de formigó pigmentats de color.

Paviments de formigó pigmentats de color

  • Facebook
  • Google Plus
  • Linkedin