Projecte d'adequació dels edificis de l'Escola la Vall de les mesures correctores segons la LIIAA.