Inici de la construcció de 90 habitatges dotacionals, local equipament comunitari i places d'aparcament -SANT FELIU DE LLOBREGAT-

FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, torna a desenvolupar un projecte de caràcter social, en aquesta ocasió es tracta de la construcció de 90 habitatges dotacionals per a gent gran amb autonomia personal.
L'edifici constarà de planta soterrani, planta baixa, quatre plantes i planta coberta situada al Carrer Clementina Arderiu núm. 10-12 de Sant Feliu de Llobregat.

El nostre Client FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL sota el seu principi de facilitar una llar a persones i famílies que el necessiten, torna a crear un projecte de caràcter social.

  • Facebook
  • Google Plus
  • Linkedin