Inaugurada la Plaça de Cotonifici a Badalona

L'espai públic entre els carrers INDÚSTRIA I PROGRÉS de Badalona ha estat inaugurat al públic, la població de Badalona podrà gaudir de 3500 m2 d'espai destinat a zones enjardinades, passeig i esbarjo per als més petits. Anteriorment els terrenys estaven ocupats per la històrica zona indústria denominada COTONIFICI. L'ajuntament de Badalona ha batejat la mateixa com PLAÇA DE COTONIFICI. Aquest nomenament ha estat desigant com a homenatge i record de la fábrica amb el mateix nom que en el seu moment va ser de les principals indústries de la comarca.

Els terrenys on se situava la històrica indústria denominada COTONIFICI, són en l'actualitat un espai públic del poble de Badalona.

  • Facebook
  • Google Plus
  • Linkedin