Lliurament d'habitatges d'alt standing construïdes mitjançant remunta de dues plantes en l'edifici situat al carrer Aragó 334, Realitzada amb estructura metàl·lica i forjats de xapa col·laborant. Obra executada amb acabats d'alta qualitat mantenint l'estètica de la façana, balustres, baranes exteriors, com l'original, conservant la tipologia de les edificacions de l'Eixample de la ciutat de Barcelona.