Construcció edifici plurifamiliar 15 habitatges, 16 places d'aparcament i 4 locals comercials.