Projecte d'ampliació de l'Escola Vedruna de Gràcia (Fases 1 i 2).