Construcció Edifici Plurifamiliar per 31 habitatges socials, locals i 31 places d'aparcament.