Construcció de 2 edificis plurifamiliars per habitatge social de lloguer, planta aparcament i plaça exterior.